2004

Το Λιβάδι που δακρύζει 2004
7.9

Το Λιβάδι που δακρύζει 2004

Μια ομάδα ξεριζωμένων Ελλήνων της Οδησσού φτάνει σε ένα βαλτότοπο της Ελλάδας που ορίζεται ένα ποτάμι που τον διασχίζει. Οι πρόσφυγες στεριώνουν ...